Riasztó Kft.
6430 Bácsalmás, Rákóczi u. 14.
Tel.: 06/30-5250330
Fax:
E-mail: info@riasztokft.hu
Vagyonvédelmi Közalapítvány Bácsalmás
6430 Bácsalmás, Szent J. u. 3.
Tel.: 06/30-4601663
Tel.: 06/30-4609410
E-mail: info@vkb.hu

Távfelügyelet

Vagyonvédelmi Közalapítvány Bácsalmás
 
 

A Bácsalmási Vagyonvédelmi Közalapítványt 1996. január 15-én hozta létre a Bácsalmási Városi Önkormányzat és a Katymár Községi Önkormányzat, mint alapítók. Az alapítványt 1996. június 07-én vette nyilvántartásba a Bács-Kiskun Megyei Bíróság a Pk. 26/1996/4. számú végzésében.

Az alapítvány célja és feladata a Bácsalmási Rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó valamennyi település közrendjének, közbiztonságának védelme érdekében a vagyonvédelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai, személyi feltételek fokozatos megvalósítása, anyagi feltételek megteremtése. Az alapítványt egy hét főből álló kuratórium irányítja, melynek tagjai közt vannak az alapítók képviselői is.

A riasztórendszer felügyeletét a Riasztó Kft. látja el. Az ügyeleten elhelyezett riasztórendszerre érkeznek a riasztások, és az ügyeletes a kivonuló szolgálatot irányítja a riasztások helyszínére.

A riasztórendszerek bűnmegelőzési szempontból is nagy segítséget jelentenek, mivel az illetékességi területünkön lévő közintézmények, vállalkozások és telephelyei, illetve magánlakások, melyek rá vannak kötve a rendszerre, az elmúlt 15 évben nagyon kevés esetben váltak bűncselekmények célpontjaivá.

A rendszerek működése óta évente 10-12 esetben próbáltak meg betörni riasztóval ellátott objektumba, ezekből nagy számban sikerült elfogni az elkövetőket, illetőleg csak rongálási kár keletkezik a riasztások helyszínén.